Para sa Pinakadakilang Ina

Ni Maris Gabornes

Dalawang kamay sa aki'y nag-aruga,
Sadyang walang kapantay na pagkalinga.
Nang bata pa'y pinagtitimpla ng gatas,
Pinatatahan naman 'pag umiiyak ng malakas.

Gumabay sa daan ko'y dalawang paa
Kaya't alam ko ang mali sa tama.
Handa siyang matinik kasama ko;
Lagi siyang para sa akin nagsasakripisyo.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...